ABOUT US

ABOUT US


      เดิมที่เราใช้ชื่อ ASIANCASTLE.NET (www.asiancastle.net) ก่อตั้งในปี 2015 เพื่อเก็บบันทึกบทความที่เราอ่านเจอมาจากหลายๆแหล่งในภาษาท้องถิ่นในแถบโซนเอเชียโดยเฉพาะจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไทยและเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของคนในอดีตและปัจจุบัน แหล่งท่องเที่ยว อาหาร ศิลปะ และภาษา

      ต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชื่นชอบและสนใจในศิลปะวัฒนธรรมเอเชียมากๆอยู่ก่อนแล้ว การได้อ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมาจากบทความภาษาท้องถิ่นบ้าง ภาษาอังกฤษบ้างได้แปลเป็นไทยเพื่อให้ตนเองอ่านและเข้าใจไว้ นอกจากนี้ยังรวบรวมเก็บข้อมูลเอาไว้จากหลายๆแหล่งเพื่อในแน่ใจว่าข้อมูลใดจริงข้อมูลใดเป็นเท็จโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่มีการอ้างอิงหลักฐานที่แตกต่างกันของนักวิชาการ
      และด้วยที่ตนเองทำงานเกี่ยวข้องกับการซื้อและนำเข้าภาพยนตร์ ละครและรายการโทรทัศน์เกาหลีและจีนด้วยทำให้มีข้อมูลด้านนี้พอสมควร จึงเริ่มคิดว่าถ้าเราเอาข้อมูลที่เรามีแบ่งปันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยนั้นคงดีไม่น้อยและยังเป็นเหมือนแหล่งเก็บข้อมูลที่เราได้รับมาไม่ให้หลงลืมเสียเปล่าไปนั่นเอง

แรกเริ่มเดิมทีเปิดในชื่อ ASIANCASTLE.NET (www.asiancastle.net) ได้รับการตอบรับดีระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากระบบเว็บไซต์ที่ช้าและพื้นที่เว็บไซต์ที่จำกัดทำให้ไม่สามารถลงบทความเพิ่มเติมได้เลย อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงด้วย ทำให้เราตัดสินใจย้ายและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ASIANCASTLES.COM

หวังว่าข้อมูลในเว็บไซต์ของเราจะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยนะคะ

เว็บไซต์เราอาจไม่ได้อัพเดทหรือลงบทความบ่อยแต่เราอยากเน้นที่คุณภาพของเนื้อหาเป็นหลัก เช่น เรื่องชุดฮันบกเราใช้เวลาศึกษาถึง 3-6 เดือนให้ได้ข้อมูลที่แน่ใจ เรียบเรียงหมวดหมู่ใหม่ให้คนอ่านเราเข้าใจ หรือเรื่องตำแหน่งนางวังของเกาหลีเราใช้เวลา 2 เดือนในการศึกษา เราไม่เน้นก็อปแปะหรือแข่งกระแสกับใคร และเราก็อยากจะมีความสุขกับมันไม่บังคับตัวเองว่า "นี่คืองานฉันต้องอัพเดทนะ!" "ฉันต้องลงบทความนะ!" ดังนั้นรอเรานิดนึงนะคะ อย่าเพิ่งทอดทิ้งกันนะ ^-^


"อยากให้เราลงบทความเกี่ยวกับเรื่องใด หรือต้องการติชมคอมเม้นไว้ด้านล่างได้เลยนะคะ"

โดย SEONINJOO (AsianCastles)ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.