ตัวเลขต้องห้าม!!! เลขแห่งความโชคร้ายของคนญี่ปุ่น


เลขต้องห้ามในความเชื่อของคนญี่ปุ่น

4 และ 9 เลขที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่า "เป็นเลขแห่งความโชคร้าย"

  • เลข 4 ในภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่า Shi ซึ่งออกเสียงตรงกับคำว่า 死ぬ[Shinu] ที่แปลว่า ตาย ดังนั้นในบางครั้งตามโรงพยาบาลและในโรงแรมจะหลีกเลี่ยงเลขชั้นและเลขห้องเลขนี้ไป
  • เลข 9 หลายประเทศร่วมทั้งประเทศไทยจะเชื่อว่า เลข 9 คือเลขมงคล แต่ในญี่ปุ่น เลข 9 จะออกเสียงว่า Ku ซึ่งออกเสียงตรงกับคำว่า 苦[Ku] ที่แปลว่า ความยากลำบาก ความทุกข์ ความขมขื่น


    ดังนั้นเลข 4 และ 9 จึงเป็นเหมือนเลขต้องห้ามในญี่ปุ่น โดยเฉพาะ เลข 4 !!!! จึงทำให้ห้องพักตามโรงแรม/โรงพยาบาล/หอพัก/แมนชั่นส่วนมากจะไม่มีห้องที่มีหมายเลข 4 และ 9 ผสมอยู่หรือบางที่ถึงกับไม่มีชั้น 4 และชั้น 9 เลย
นอกจากนี้ยังมีเลขที่ไม่ถูกนำมาใช้ในบางสถานที่ หรือบางโอกาส เช่น
  • เลข 43 ในแผนกผดุงครรภ์ของโรงพยาบาลจะหลีกเลี่ยงเลข 43 ซึ่งออกเสียงเหมือนกับคำว่า 死産 - [shizan] ที่แปลว่า การคลอดทารกที่ตายในครรภ์
  • เลข 42 ไม่นิยมนำมาใช้เกี่ยวกับรถหรือในการแข่งขันรถ เนื่องจากเลข 42 ออกเสียงเหมือนกับ 死に [shini] ที่แปลว่า ตาย และเลข 49 ที่ออกเสียงเหมือนกับ 敷く [shiku] ที่แปลว่า ขับชน พุ่งชน โดนทับ

-------------------------------------

บทความ/แปล/เรียบเรียงโดย: AsianCastles


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.