รถไฟลอยฟ้าความเร็วสูง แมกเลฟรถไฟลอยฟ้าความเร็วสูงของญี่ปุ่นทดลองวิ่งพร้อมผู้โดยสารชุดแรกด้วยความเร็ว 500 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รถไฟพลังงานแม่เหล็ก หรือที่เรียกว่าแมกเลฟ ของญี่ปุ่น ทดลองวิ่งโดยมีผู้โดยสาร 100 คน ด้วยระยะทางมากกว่า 42.8 กิโลเมตร ระหว่างเมืองอุเอะโนะฮะระ กับเมืองฟุเอะฟุกิ ด้วยความเร็ว 500 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีจอแจ้งความเร็วให้ผู้โดยสารได้เห็นตลอดเวลา ในเดือนธันวาคม รถไฟแมกเลฟนี้จะทดลองวิ่งด้วยระยะเวลา 8 วัน

รถไฟแมกเลฟ เป็นการเรียกย่อมาจากคำว่า แมกเนติก เลวิเทชั่น (magnetic levitation) เป็นรถไฟที่วิ่งด้วยพลังงานแม่เหล็ก และสามารถแล่นด้วยความเร็วสูงกว่ารถไฟประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นชิงกันเซนของญี่ปุ่นเอง ซึ่งวิ่งด้วยความเร็วประมาณ 322 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือรถไฟความเร็วสูงเตเชเวของฝรั่งเศส ในประเทศจีน รถไฟพาณิชย์อย่างรถไฟแมกเลฟสายเซี่ยงไฮ้ วิ่งด้วยความเร็วสูงถึง 431 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

รถไฟแมกเลฟของญี่ปุ่นสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ถึง 1,000 คน ใน 16 ตู้ หัวรถที่ออกแบบให้ยื่นยาวก็เพื่อลดแรงต้านของลม ระหว่างแล่นไป ตัวรถไฟจะลอยอยู่เหนือรางสองสามมิลลิเมตร จึงเหมือนรถไฟกำลังเหาะ


อย่างไรก็ดี หลังการทดลอง รวมทั้งการทดลองให้บริการระยะ 8 วันในเดือนธันวาคม รถไฟแมกเลฟจะพร้อมให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2017 และรับส่งผู้โดยสารระหว่างโตเกียวถึงนะโงะยะ ปกติการเดินทางระหว่างสองเมืองนี้ใช้เวลาประมาณ 80 นาที แต่แมกเลฟจะทำให้เวลาลดลงครึ่งหนึ่ง

-------------------------------------
บทความ/แปล/เรียบเรียงโดย: AsianCastles

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.