ทุ่งลาเวนเดอร์ฟุระโนะ


ทุ่งลาเวนเดอร์ฟุระโนะ


ทุ่งลาเวนเดอร์นี้ตั้งอยู่ทางเหนือของญี่ปุ่นบนเกาะฮอกไกโด ที่เมืองฟุระโนะ ทุ่งลาเวนเดอร์ฟุระโนะเป็นทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่มีชื่อเสียงมากระยะเวลาการบานของดอกไม้อยู่ที่ระว่างราวเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน

รถนั่งชมราคา 200 เยน

มีรถไฟผ่านด้วยนะคะ

การเก็บเกี่ยวดอกลาเวนเดอร์


เรียบเรียง: JapanTown@AsianCastle

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.