สถานที่เก็บแม่พิมพ์ไม้และพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุด

"วัดแฮอินซา" 

สถานที่เก็บแม่พิมพ์ไม้และพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดวัดที่ถูกขนานนามว่าเป็น “วัดแห่งมหาสมุทรมุทรา (Temple of the Ocean Mudra)
"해인사 (Haeinsa)" หรือ "วัดแฮอินซา" เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ชิลลา หรือราวค.ศ.802 โดย “นิกายโชเก” หรือ “คณะแทฮันมิกุกพุลคโยโชเกจง - 대한불교조계종” (เป็นคณะสงฆ์เกาหลีใต้ฝ่ายมหายานที่รักษาพระปาติโมกข์ของนิกายธรรมคุปต์อย่างเคร่งครัด) ตั้งอยู่ในเทือกเขาคายา (가야산) จังหวัดคย็องซังใต้ เป็นหนึ่งในสามวัดที่ทรงคุณค่าของประเทศเกาหลีใต้ ที่จัดเก็บพระไตรปิฎกที่เป็นเสมือนตัวแทนของธรรมะหรือคำสอนของพระพุทธเจ้า

"วัดแฮอินซา" มีชื่อเสียงอันโดดเด่นในการเป็นสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมพระไตรปิฎกและพระคัมภีร์พุทธศาสนาที่แกะสลักลงบนบล็อกไม้ที่มีอายุราว 600 กว่าปีไว้อย่างมากมายมหาศาล


ตามตำนานที่เล่าต่อกันมา มีพระเกาหลีสองรูปคือ Suneung และ Ijeong ที่เดินทางกลับมาจากประเทศจีน ได้ทำการรักษาอาการเจ็บป่วยให้กลับพระชายาของกษัตริย์แอจัง (Aejang) ทำให้องค์กษัตริย์รู้สึกขอบคุณในความเมตตาขององค์พระพุทธเจ้า จึงสั่งให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา
แต่มีอีกหนึ่งในตำนานที่ถูกระบุไว้ว่า Suneung และลูกศิษย์ Ijeong ได้รับการสนับสนุนจากองค์พระราชินีสูงสุดในสมัยนั้น ที่ทรงนับถือในพระพุทธศาสนาได้ออกทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา

 

หอหรืออาคารหลัก หรือ “대적광전: แด-จอค-ควาง-จอน”

หอหรืออาคารหลัก หรือ “대적광전: แด-จอค-ควาง-จอน” เป็นหอหรืออาคารใหญ่ที่เงียบสงบและมีแสงส่องเข้ามาถึง เป็นที่ประดิษฐานของ “องค์พระไวโรจนพุทธะ” ที่เป็นองค์พระประธานของวัดแห่งนี้ ซึ่งต่างจากวัดโดยทั่วไปที่เราพบเห็น หรือแม้แต่วัดของเกาหลีเองส่วนใหญ่ก็จะมีองค์พระประธานเป็น “องค์พระโคตมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้า)” ในพื้นที่ของหอหรืออาคารแห่งนี้เป็นพื้นที่ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ กราบไหว้ นั่งสมาธิและสนทนาธรรม


หอหรืออาคารเก็บพระคัมภีร์ หรือ “장경판전: ชัง-คยอง-พัน-จอน” (สมบัติชาติ ลำดับที่ 52)

หอหรืออาคารเก็บพระคัมภีร์ รู้จักกันในชื่อ “Janggyeong Panjeon (ชัง-คยอง-พัน-จอน)” เป็นอาคารซึ่งใช้เป็นที่เก็บแม่พิมพ์บล็อกไม้ของ "พระไตรปิฎกฉบับเกาหลี" และ “แม่พิมพ์บล็อกไม้ของพระคัมภีร์ทางพุทธศาสนา” ที่แกะสลักลงบนบล็อกไม้กว่า 81,350 บล็อก ที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1398 ถูกรัฐบาลกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติลำดับที่ 52 ของประเทศเกาหลีในวันที่ 20 ธันวาคมปี 1962ยูเนสโกได้บันทึกให้ "วัดแฮอินซา" แห่งนี้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1995 ภายใต้ชื่อ
"ชังคยองพันจอนแห่งวัดแฮอินซา สถานที่เก็บแม่พิมพ์ไม้ของพระไตรปิฎกฉบับเกาหลี"
(Haeinsa Temple Janggyeong Panjeon, the Depositories for the Tripitaka Koreana Woodblocks)


นี่คือบางส่วนของแม่พิมพ์บล็อกไม้ของคัมภีร์พระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในโลก


ถือเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่แม่พิมพ์พระไตรปิฎกเหล่านี้รอดพ้นไม่ถูกแตะต้องโดยพวกทหารญี่ปุ่นที่เข้ามารุกรานเกาหลีไปได้ และเมื่อปี ค.ศ.1818 ก็เช่นกันที่เกิดเหตุไฟไหม้ อาคารอื่นๆของวัดเสียหายจนหมด มีเพียงอาคารที่จัดเก็บบล็อกแม่พิมพ์พระไตรปิฎกอาคารเดียวที่รอดพ้นจากเหตุไฟไหม้ในครั้งนั้นไปได้ และอีกครั้งหนึ่งในช่วงสงครามเกาหลีที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆกับที่เครื่องบินจะต้องทิ้งระเบิด แต่ด้วยที่นักบินจำได้ว่าวัดแห่งนี้มีสมบัติทางศาสนาอันล้ำค่าจัดเก็บอยู่ เขาจึงขัดคำสั่งเพื่อรักษามรดกอันล้ำค่านี้ส่งต่อมายังปัจจุบัน
ในปี 1964 วัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะอีกครั้งหนึ่งในหลายครั้งที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งนี้มีการค้นพบ ‘เสื้อคลุมขององค์ชายควังแฮกุน กษัตริย์ลำดับที่ 15 แห่งราชอาณาจักรโชซอน’ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้รับผิดชอบในการบูรณะ วัดแฮอินซา ในปี 1622


นอกจากนี้ "วัดแฮอินซา" ยังเป็นแหล่งรวบรวมสมบัติของชาติเอาไว้อย่างมากมาย อาทิเช่น งานแกะสลักไม้รูปเหมือนจริงของพระภิกษุสงฆ์ ภาพวาดทางพระพุทธศาสนา เจดีย์หิน ตัววัดที่ครอบคลุมไปด้วยธรรมชาติที่สวยสดงดงามรอบด้านทำให้ "วัดแฮอินซา" แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำให้เราตราตรึงในงดงามทางวัฒนธรรม และความมหัศจรรย์ของคนในประวัติศาสตร์ที่สร้างสรรค์สี่งต่างๆด้วยมือเพียงสองข้าง...เพียงแค่นั้นจริงๆ...


ตำแหน่งที่ตั้ง: 10 Chiin-ri, Gaya-myeon, Hapcheon-gun, จังหวัด Gyeongsangnam
Tel: +82 55-934-3000
Website:http://www.haeinsa.or.kr/
แผนที่: GoogleMaps


-------------------------------------
บทความ/แปล/เรียบเรียงโดย: SEONINJOO (AsianCastles)
ภาพประกอบจาก: http://en.wikipedia.org/wiki/Haeinsahttp://whc.unesco.org http://lucas-susan-suedkorea.blogspot.com/, http://www.cha.go.kr/korea/heritage, http://www.pleasetakemeto.com/

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.