ภาพขบวนพระราชพิธีพระศพของ "พระเจ้าโกจง"

ขบวนพระราชพิธีพระศพของ "พระเจ้าโกจง"ภาพขบวนในพระราชพิธีพระศพของ "พระเจ้าโกจง (Gojong of Korea- 고종 광무제 ) หรือ สมเด็จพระจักรพรรดิควางมู (광무제)" ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรโชซอน ลำดับที่ 26 และเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์แรกของเกาหลี สวรรคตเมื่อ 21 มกราคม ค.ศ.1919 ที่พระราชวังต๊อกซู หรือ ซอกุง (พระราชวังตะวันตก) รวมสิริอายุ 67 พรรษา


พระฉายาลักษณ์ของ "พระเจ้าโกจง"

-------------------------------------
บทความโดย: AsianCastles


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.