ความงาม 100 ปีของสาว 'เกาหลีเหนือVSเกาหลีใต้'

ประชันความงาม 100ปีของสาว 'เกาหลีเหนือVSเกาหลีใต้'ความสวย ความงามในสายตาของแต่ละบุคคลนั้น ย่อมมีความคิด ความชอบ และความหลงไหลที่แตกต่างๆกันออกไป โดยเฉพาะในสมัยก่อนที่ยังไม่เทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมที่สะดวกสบายอย่างในทุกวันนี้ ที่ผู้คนมีการแต่งกายซึ่งแตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่น ไม่มีเรื่องของค่านิยม หรือกระแสแฟชั่นข้ามชาติ ข้ามทวีปอย่างในปัจจุบัน ทำให้ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรรมแต่ละเผ่า แต่ละชนชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สวยงาม โดดเด่นแตกต่างกันอย่างชัดเจน
การแต่งกายและเรื่องของความสวยความงามของชาวเกาหลีถือเป็นเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสนใจ เพราะ เกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้ที่เคยเป็นชาติผืนแผ่นดินเดียวกันมาก่อน มีขนมธรรมเนียมประเพณี และการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบร่วมกันมาก่อนที่แบ่งแยก ตัดขาดกันอย่างทุกวันนี้
เว็บไซต์ mashable.com ได้นำเสนอวีดีโอ "100 ปีแห่งความงาม" จาก The Cut Project โดยได้สไตลิสทิฟฟาลี (Tiffany Lee) มาถ่ายทอดภาพความงามสาวเกาหลี โดยผ่านสไตล์การแต่งหน้าและทรงผมตั้งแต่ปี ค.ศ.1910 ที่เกาหลียังคงเป็นชาติร่วมผืนแผ่นเดียวกัน จนมาถึงในปี 1950 ยุคที่มีการแบ่งแยกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ซึ่งเธอได้ถ่ายทอดออกมาให้เห็นถึงกระแสแฟชั่นที่เปลี่ยนไปในทุกๆ 10ปี ลองไปชมวีดีโอกันเลยค่ะ

100 Years of Beauty


----------------------------------
แปลและเรียบเรียง: KoreaTown@AsianCastle
ข้อมูลและภาพ: mashable.comwww.cut.com

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.