หนังสือ ㄱㄴㄷ (กขค) เล่มแรกของเกาหลี

หนังสือ ㄱㄴㄷ (กขค) เล่มแรกของเกาหลี

"ฮูมิน จองอึม-Hunminjeongeum (훈민정음예의본)" หนังสือ กขค ในแบบฉบับของอักษรฮันกึล (한글-อักษรของเกาหลี) สมบัติประจำชาติเกาหลี ลำดับที่ 70


หนังสือที่มีอายุกว่า 570 ปี ที่มีชื่อว่า "ฮูมิน จองอึม-Hunminjeongeum (훈민정음)" เป็นหนังสือที่เขียนแจกแจงถึงการอ่านออกเสียงอักขระของภาษาเกาหลีที่ถูกต้อง และคำอธิบายของตัวอักษรฮันกึล (ตัวอักษรของเกาหลี) รวมถึงเหตุผลของการประดิษฐ์ริเริ่มใช้อักษรฮันกึล ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นมาใช้แทนอักษรฮันจา (ตัวอักษรจีนที่ใช้ในภาษาเกาหลี ก่อนที่จะมีการประดิษฐ์อักษรฮันกึลขึ้นมาใช้)
หลายคนคงทราบกันดีว่าอักษรฮันกึล ตัวอักษรของเกาหลีที่ใช้กันในปัจจุบันนั้นประดิษฐ์โดยพระเจ้าเซจงมหาราช (1397- 1450) กษัตริย์ลำดับที่ 4 แห่งราชวงศ์โชซอน หรือหากแต่ความจริงแล้วมีนักวิชาการและนักโบราณคดีของเกาหลีเชื่อว่าการประดิษฐ์อักษรฮันกึลนี้เป็นฝีมือของกลุ่มนักวิชาการและบัณฑิตในสมัยนั้น และด้วยเหตุผลที่มีการคัดค้านการใช้อักษรฮันกึลแทนอักษรฮันจาของขุนนาง บัณฑิตและชาวบ้านในสมัยนั้น ทำให้ต้องมีการประกาศและบันทึกว่าเป็นผลงานการคิดประดิษฐ์ของพระเจ้าเซจงแต่เพียงพระองค์เดียว
พระเจ้าเซจงมหาราช (1397- 1450) กษัตริย์ลำดับที่ 4 แห่งราชวงศ์โชซอน

อักษรฮันกึลถูกประดิษฐ์เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1443 และได้ถูกทำแจกจ่ายต่อสาธารณชนครั้งแรกในปี 1446 โดยใช้ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์คัดลอกแจกจ่ายเล่มนนี้ว่า "ฮูมิน จองอึม-Hunminjeongeum (훈민정음예의본)" ซึ่งแปลว่า "เสียงอักษรที่ถูกต้องเพื่อการศึกษาแด่ประชาชน" ซึ่งได้มีการทำคัดลอกแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเข้าใจหลักการเขียนและการการออกเสียงของอักษรฮันกึลที่ถูกต้อง รวมถึงเหตุผลที่มีการประดิษฐ์อักษรฮันกึลขึ้นมาใช้ ซึ่งได้มีการให้เหตุผลไว้ว่า "อักษรจีน หรือ อักษรฮันจา นั้นมีไม่พอที่จะใช้ในภาษาเกาหลี และอักษรฮันจานั้นก็เขียนยาก เรียนรู้ให้เข้าใจได้ยาก ทำให้ประชาชนรู้หนังสือน้อย"


**แต่ด้วยเหตุที่ใครๆก็สามารถเรียนรู้อักษรฮันกึลได้เพราะเข้าใจง่ายกว่าอักษรฮันจานี้ ทำให้การใช้อักษรฮันกึลถูกคัดค้านจากกลุ่มผู้ชายชนชั้นขุนนางเป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่า 'อักษรฮันจาที่เข้าถึงยากนี้แหละเป็นอักษรที่ดี สูงส่งและชอบธรรมที่สุด' ซึ่งพวกเขาถือว่าคนชนชั้นสามัญนั้นต่ำต้อยเกินกว่าจะได้เรียนรู้และเข้าถึงอักษรของสวรรค์อย่างอักษรฮันจา การที่เปลี่ยนมาใช้อักษรฮันกึลจึงไม่ยุติธรรมกับพวกเขาที่เกิดมาในชนชั้นที่สูงกว่า จึงเกิดการคัดค้านไม่ยอมรับอักษรฮันกึล และยังไม่เป็นที่นิยมใช้ในชนชั้นสูง (อักษรฮันกึลใช้กันเฉพาะชนชั้นระดับล่าง ผู้หญิง และผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้เข้าเรียน) จนมาถึงในช่วงปี ค.ศ.1949 อักษรฮันกึลถึงได้รับความนิยมใช้กันอย่างจริงๆจังๆโดยเฉพาะเกาหลีเหนือ ที่มีการยกเลิกการใช้งานอักษรฮันจาไปเลย (เว้นแต่ตำราเรียนและหนังสือพิเศษบางเล่ม)


หนึ่งในสำเนาของ "ฮูมิน จองอึม (훈민정음)" อายุกว่า 570ปี ที่บ้านคุณ Bae Ik-gi
ถูกไฟไหม้จากเหตุเพลิงไหม้บ้านพักเมื่อเดือนมีนาคม 2015ที่ผ่านมา


----------------------------------
แปลและเรียบเรียง: KoreaTown@AsianCastle
ภาพข่าว : http://koreajoongangdaily.joins.com/

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.